1 . BWA1030 系列: 水性触感油

2 .   BWA1050 系列: 水性高耐磨上光油

3 . BWA1060 系列: 水性高光泽上光油(可烫金)

4 . BWA1070 系列: 水性耐高温上光油

5 . BWA2030 系列: 水性防水上光油

6 . BWA3030 系列: 水性高滑度扑克牌上光油

7 . BWA4050 系列: 水性哑光上光油

8 . BWA5060 系列: 水性清漆(水性打底油)

9 .   BWA5070 系列: 水性背涂

10.  BWAS1000系列: 数码水性底涂